Mirades

Una exposició dintre d’una altre exposició. Una exposició que genera altres exposicions. Una mirada amb moltes mirades. Cada alumne que ha volgut, ens ha deixat el seu paisatge a través del seu objectiu: Clic!

Email d’Isaac Rodríguez Ramos / Mirada Personal

Benvolguts,

Em poso amb contacte amb vostès pel seu paper com a organitzadors o col·laboradors de l’exposició “Projecte Manresa-Mauthausen” que actualment té lloc al Museu comarcal de Manresa.

El meu nom és Isaac Rodríguez. Sóc realitzador audiovisual i ex-alumne de l’Institut Pius Font i Quer, que també participa en l’exposició.

Recentment, el professor d’aquest Institut Xavier Valls em va informar de l’exposició i em va suggerir de fer un vídeo sobre aquesta. Al anar-hi vaig veure una instal·lació amb potencial fílmic, i vaig realitzar una petita peça de la meva mirada personal que, alhora, penso que capta sentiments que es poden percebre visitant l’exposició. És una peça d’estil artístic, no tant informativa.

La raó d’aquest correu electrònic és sols mostrar-vos la peça final pel cas que us pugui interessar, ja que alhora pot ser útil per promoure i estendre l’exposició ja sigui en les vostres webs, xarxes socials, etc. Si us interessa compartir-la per mi no és cap problema. Agrairia, no obstant, que se’m informés on el mostreu i pengeu, per tenir-ne constància, però estaré content de que pugui ser útil a tothom qui hagi participat en l’exposició.

video_vimeo